Clara Ser Gran C

Clara Ser Gran som una cooperativa de treball especialitzada en l'envelliment i cerquem la transformació de l'atenció a l'envelliment. Acompanyem gent gran, famílies, organitzacions i treballadores en el disseny i la formació especialitzada de les cures.

Què fem?

Treballem per dissenyar sistemes de cures d'alta qualitat que permetin la gent gran envellir al seu entorn; impulsem una transformació de model per respectar els drets i desitjos de la gent gran i construir sistemes de cura comunitaris, sostenibles i justos

Des de la cooperativa:
- Proporcionem assessorament i consultoria per a què la gent gran pugui planificar el seu propi “itinerari d'envelliment a casa”.

  • Acompanyem treballadores i famílies per millorar i dissenyar el servei de cures a la llar.

  • Co-dissenyem residències, centres de dia i serveis d’atenció.

-Formem i acompanyem equips professionals en la transformació de residències i serveis cap a models d'Atenció Centrats en les Persones.

-Acompanyem amb formació especialitzada a iniciatives comunitàries de cura (cooperatives, associacions, col·lectius)

No hay anuncios abiertos

No sigue a ningún usuario

Sin reseñas